U.G. Zašto ne
Gabriele Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo, BiH
+387(0)33 618 461
info@zastone.ba

Udruženje građana (UG) “Zašto ne” je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog bh. društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija.

Kontakt