Šta je E-peticija

O projektu

Platforma e-peticija projekat je Udruženja građana/ki “Zašto ne”, pokrenut sa ciljem ojačavanja civilne participacije i povećanja građanskog uticaja na proces donošenja odluka na lokalnom nivou.

Projekat teži stvaranju otvorenijeg i transparentnijeg procesa donošenja odluka kao i obrazovanju građana/ki o participaciji na lokalnom nivou. Projekat se sprovodi u okviru programa “Politčka odgovornost”, koji je jedan od dva programa kojim se bavi UG “Zašto ne”.

Neki od ciljeva ovog programa su praćenje rada vlada i političkih procesa na svim nivoima vlasti u BiH, poticanje građanskog sudjelovanja, promicanje upotrebe novih tehnologija u demokratskim procesima te istraživanje i zagovaranje u svrhu utjecaja na javne politike koje se provode na različitim razinama vlasti.

Udruženje građana/ki “Zašto ne” već duži niz godina provodi aktivnosti koje se tiču lokalnog nivoa vlasti i participacije u istom kroz rad platforme Javna rasprava Lokal (lokal.javnarasprava.ba), praćenje ispunjenosti obećanja u jedinicama lokalne samouprave (istinomjer.ba) te otvorenosti i transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave (lokalniindexotvorenosti.zastone.ba).

Više o Udruženju građana/ki “Zašto ne” možete pročitati ovdje

Kontakt

U.G. “Zašto ne”
Tel/Fax: +387(0)33 618 461
Gabrielle Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Javna rasprava:
Istraživači/ce: Elma Datzer, Emina Kuštrić, Lamija Haračić